Behandelingen

De behandelkamer

Uw behandeling start met een gesprek waarbij onder andere uw klacht, de problemen die u daarbij ervaart en uw verwachting van de behandeling worden besproken. Daarna onderzoekt de huidtherapeut uw huid. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld. Wat de huidtherapeut precies gaat doen hangt af van de ernst en mate van uw klacht en uw verwachting. Bij aanvang van de volgende behandeling wordt met u geëvalueerd. Ook wordt de behandeling als geheel met u geëvalueerd. Tot slot ontvangt uw verwijzer een rapportage.