Klachtenprocedure

Heeft u een klacht?

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van door ons geleverde zorg. De huidtherapeuten van Huidtherapie Jordaan doen al het mogelijke om u goede zorg te leveren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Ook dan doen wij al het mogelijke om samen met u een oplossing te vinden voor uw klacht. 
Wanneer u een klacht heeft, dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken bij de therapeut die u behandeld heeft. Als dit voor u niet mogelijk is, dan kunt u contact opnemen met de praktijkeigenaar Lilian Dekkers. 
Vindt u dat uw klacht onvoldoende is opgelost na persoonlijk contact? Dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici rechtsreeks of via de website van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Huidtherapie Jordaan is aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici.