Oedeem

Oedeem is een zichtbare en voelbare zwelling in de huid. Deze zwelling ontstaat doordat het lymfvatsysteem het aanbod van lymfvocht niet kan verwerken. Er zijn verschillende vormen van en oorzaken voor het ontstaan van oedeem. In onze praktijk hebben wij ruim ervaring met de behandeling van alle vormen van oedeem. 

  • CVI / flebologisch oedeem: bij Chronische Veneuze Insufficiëntie werken de venen niet goed. CVI ontstaat vaak na varices (spataders) en mogelijk diepe veneuze trombose.
  • Lipoedeem: lipoedeem is een stofwisselingsziekte. Bij lipoedeem vindt een stapeling van vetcellen plaats, dit gaat vaak gepaard met lymfoedeem (liplymfoedeem).
  • Lymfoedeem: lymfoedeem kan aangeboren zijn (primair lymfoedeem) of later ontstaan (secundair lymfoedeem). Oorzaak is vaak een operatie waarbij lymfklieren verwijderd worden (borstkanker, gynaecologisch kanker, prostaatkanker). Secundair lymfoedeem na kanker gaat, wanneer bestraling heeft plaatsgevonden vaak gepaard met radiogene huidverandering.
  • Post-traumatisch oedeem: dit is de zwelling die ontstaat na een trauma (ongeluk of operatie). Na een ooglidcorrectie of face-lift kan zwelling optreden die niet snel genoeg verdwijnt. 

Tot de behandeling kunnen diverse onderdelen van oedeemtherapie behoren: