Oedeemtherapie / Manuele Lymfdrainage

Welke behandeling of welke onderdelen van oedeemtherapie aan u worden gegeven is afhankelijk van het soort oedeem, de mate van het oedeem en uw klachten. Eén van de belangrijkste onderdelen van oedeemtherapie is manuele lymfdrainage. 

Wij hebben in onze praktijk ruim ervaring met de behandeling van alle soorten en vormen van oedeem zoals na borstkanker en gynaecologisch kanker, prostaatkanker, lipoedeem en postoperatief oedeem (ooglidcorrecties, face-lifts, of liposuctie). 

Oedeemtherapie bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Ademhalings- en bewegingsoefeningen: een goede diepe buikademhaling is nodig om de werking van het lymfvatsysteem te ondersteunen. Bij aanvang van de behandeling worden specifieke massagegrepen toegepast, terwijl u diep doorademt. Deze wijze van ademen past u thuis ook regelmatig toe. Bepaalde bewegingsoefeningen stimuleren het lyfmvatsysteem. De huidtherapeut begeleidt u bij de oefeningen in de praktijk: u past ze zelf thuis toe.
 • Advies huidverzorging : een goede huidverzorging is noodzakelijk bij lymfoedeem. Uw huidtherapeut adviseert u wat voor u een goede huidverzorging is.
 • (Ambulante) Compressie: compressie betekent druk. Bij oedeemtherapie wordt ambulante compressie toegepast. Ambulant betekent letterlijk ‘op de been zijn’. Dit houdt in, dat u bij het toepassen van compressie in vorm van zwachtels, thoraxbandage, lipobroek of therapeutische elastische kousen blijft bewegen. Een CircAid, VaroCare of Mobiderm kunt u zowel ’s nachts als overdag dragen.
  • VaroCare: VaroCare is een korterek compressieverband met klittebandsysteem dat u zelf eenvoudig kunt toepassen. Het kan gebruikt worden als zwachtelen of het dragen van steunkousen niet mogelijk is. Uw huidtherapeut meet de VaroCare bij u aan. De VaroCare krijgt u vergoed door de zorgverzekeraars. Een recept van uw huisarts is nodig. www.varodem.nl
  • CircAid: de CircAid (Circulair Hulpmiddel) is een circulair niet-elastisch drukverband, dat u zelf met behulp van klittebanden aan kunt brengen om arm of been. Uw huidtherapeut meet de CircAid bij u aan. De CircAid krijgt u vergoed door de zorgverzekeraars. Een recept van uw huisarts is nodig.  www.medi.nl
  • Lipobroeken: een lipobroek is een broek die compressie geeft en toegepast wordt bij lipoedeem. Ook kan de lipobroek gebruikt worden wanneer zwachtelen van de benen problemen geeft. Lipobroeken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. www.skindidact.nl
  • Therapeutische elastische kousen: therapeutische elastische kousen (steunkousen) worden aangemeten wanneer de omvang van de arm of het been niet verder afneemt. Hiervoor heeft u een recept van uw (huis)arts nodig. Voor het aanmeten van de kousen wordt u naar een collega verwezen.
  • Thoraxbandage: na een borstoperatie of bestraling kan lymfoedeem op de thorax ontstaan. Omdat zwachtelen niet mogelijk is op de borstkas, kan wanneer compressie nodig is, een thoraxbandage uitkomst bieden. Deze wordt op recept vergoed door uw zorgverzekeraar.
  • Zwachtelen: bij oedeem aan de armen of benen wordt de omvang gemeten. Na manuele lymfdrainage wordt de arm of het been gezwachteld met korterek zwachtels. Deze zwachtels blijven ’s nachts en tot de volgende behandeling zitten. Bij de volgende behandeling worden ze opnieuw aangelegd. Eéns per week wordt de omvang van uw arm of been weer gemeten. Wanneer het oedeem niet verder afneemt worden bij u therapeutische elastische kousen aangemeten.
 • Fibrosegrepen: lymfoedeem heeft de neiging zich te verharden. Met specifieke massagegrepen en endermologie (LPG) worden deze verhardingen losser gemaakt.
 • Manuele lymfdrainage: manuele lymfdrainage is een zacht uitgevoerde massage, die erop gericht is de afvoer van het lymfvatsysteem te bevorderen. De massage is niet pijnlijk. Indien mogelijk leert de huidtherapeut u of uw partner grepen aan, die u thuis zelf kunt uitvoeren.
 • Lymftaping: lymftape is een tape die de huidtherapeut op een specifieke manier aanbrengt. Al naar gelang de manier van plakken stimuleert de tape de  lymfafvoer of maakt littekenweefsel los. www.skindidact.nl
 • Zelfmanagement: het is van essentieel belang dat u in uw dagelijks leven zo goed mogelijk met uw aandoening omgaat. Hieraan besteedt de huidtherapeut aandacht in de behandeling. 

Wat u kunt verwachten

Lymfoedeem, lipoedeem en veneus oedeem zijn chronische aandoeningen. De oorzaak kunnen we met behandeling niet wegnemen. Wel kunnen we symptomen als zwelling, jeuk en pijn verminderen. Het is van essentieel belang dat u hier thuis zelf een bijdrage aan levert in vorm van het doen van oefeningen en het dragen van de zwachtels of therapeutische elastische kousen.

Post-traumatisch oedeem zoals na een ooglidcorrectie en face-lift is niet chronisch. Dat betekent dat wanneer het trauma genezen is, het oedeem ook weg is.

Bij alle vormen van oedeem geldt dat om een goed resultaat te behalen er niet teveel tijd tussen de behandelingen mag zitten: u wordt minimaal twee keer per week, bij voorkeur drie keer per week behandeld. Voor oedeem wordt u meestal door meer dan één huidtherapeut behandeld. 

Voor de behandeling van oedeem is altijd een verwijzing van uw medisch specialist of huisarts nodig. 

Vergoeding

Oedeem wordt door de meeste zorgverzekeraars voor de eerste twintig behandelingen vergoed uit de Aanvullend Verzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u hier dus aanvullend voor verzekerd zijn. Omdat oedeem een chronische aandoening is, wordt oedeemtherapie / manuele lymfdrainage vanaf de twintigste behandeling door de meeste zorgverzekeraars vergoed uit de basisverzekering.

Bij een aantal zorgverzekeraars moet voor de behandeling een machtiging aangevraagd worden.

Voor de behandeling van oedeem is altijd een verwijzing van uw medisch specialist of huisarts nodig.